Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Privacyverklaring tbv website

Privacyverklaring

Om duidelijk te maken hoe het Haarlems Symfonisch Blaasorkest met zijn leden-, donateurs- en belangstellendengegevens omgaat, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Hierin omschrijven we wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

Blaasmuziek in de Hout

Op zondag 15 juli kunt u het Haarlems Symfonisch Blaasorkest weer horen en zien spelen. Om 15.00 uur blazen we het dak van de muziekkoepel af in de Haarlemmerhout. Om 16.00 volgt er een tweede concert door de harmonie De Spaarnebazuin. Beide openluchtconcerten zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Streefbedrag ruim gehaald

De Anjeractie online heeft onze verwachtingen overtroffen. Met de opbrengst kunnen wij, na afdracht van onze bijdrage aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, onze muziekinstrumenten weer beter onderhouden. Ook dit komt de muzikale kwaliteit ten goede. Alle gulle gevers en enthousiaste donateurs heel hartelijk bedankt!

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone